telefon
(0 varer) - 0,00 DKK

Din indkøbskurv er tom.

Regler for færdsel på og ved Esrum Sø 

Der er næsten ubegrænsede muligheder for at komme ud og opleve den smukke nordsjællandske natur på og ved Esrum Sø. Den danske stat ejer Esrum Sø og Gribskov, og den tilhører dermed os alle sammen. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til dyr og planter og andre mennesker, vi møder på og ved søen. Vi skal også tage hensyn til landmænd, skovejere og andre private grundejere. 

Dette skal overholdes i forbindelse med brug af centrets udstyr:  

Alle der lejer kanoer og kajakker skal holde sig tæt ved land (maks. 50 meter fra bredden) - Det er ikke tilladt at krydse over søen!
Hvis du skal krydse søen, skal det ske ved Sørup Havn og Nødebo Holt

 


*Det er ikke tilladt at sejle med Kano- & Kajakcenter Esrum Søs fartøjer i spirituspåvirket tilstand.  
*Der må ikke efterlades affald ved picnicpladser og lejrpladser - alt hvad der kommer med ud, skal med hjem igen!
*Støjende adfærd er ikke tilladt, f. eks. brug af ghettoblastere og lignende. Der skal tages hensyn til øvrige brugere. 
*Det er kun tilladt at tænde bål på de dertil indrettede grillpladser. 
*Teltning må kun ske på de dertil indrettede overnatningspladser. 
*Gå kun i land på offentlige arealer. Landgang må ikke finde sted på private arealer uden ejerens tilladelse.
*Der må ikke sejles i områder med åkander, siv og rørbevoksning.
*Det er ikke tilladt at sejle på Esrum Å på strækningen fra søen til og med Snevret skov, da der på denne strækning bl.a. er ud - lagt gydebanker til ørreder. 
*Vis hensyn til fuglene. Hold afstand, også til fugleflokke, der hviler på vandet. Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt. 
*Motorsejlads med benzin- og dieselmotor kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen Nordsjælland. 
*Al færdsel på Esrum Sø, er i øvrigt underlagt de internationale søvejsregler.
*Fuglereservatet Møllekrogen i sydenden af søen er fredet, det er ikke tilladt at passere de gule bøjer:

 


Læs mere i Naturstyrelsens folder: Klik her 

Overholdes ovenstående regler ikke, forbeholder vi os retten til at afbryde lejemålet uden nogen form for kompensation. 


This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
Magentoxperten